ร่วมงานกับเดอะมอลล์กรุ๊ป
Ѥçҹ
 
   
 
   
 
ตำแหน่งที่รับสมัคร
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-27
 
   
 
2017-04-03
 
   
 
2017-02-01
 
   
 
2017-02-01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินเลยไปจากความจริง  และเราเชื่อว่าจะคงเป็นจริงไม่ว่าจะในอีกกี่ยุคกี่สมัย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดได้ดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี  มีบุคลากรร่วมงานกับเราในขณะนี้กว่าหนึ่งหมื่นชีวิต  เราเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าผู้อยู่เบื้องหลังในทุกย่างก้าวแห่งการเติบโตของเรา  คือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ความตั้งใจ   และความมุ่งมั่นที่จะให้พวกเราก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคง 

          ด้วยตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลมีคุณค่า  และความปรารถนาที่จะสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี  ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะแสวงหาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรของเราในทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต หรือคุณภาพการทำงาน  เราส่งเสริมการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  เราปลูกฝังการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค  สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร  เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสายงาน  เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อม  ความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการทำงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในสายงาน  นอกจากนี้  เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาบุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลาย   แต่มีความเข้าใจในแนวคิดเดียวกันเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ และความฝัน มาร่วมกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา  ครอบครัวเดอะมอลล์

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
โบนัสประจำปี
ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนลดพิเศษ
ซื้อสินค้าภายในห้างฯ
เงินกู้ยืมบริษัทฯ
เงินค่าตำแหน่ง
ฝึกอบรม
วันหยุดพักร้อน
 
   
 
 
     
 
สมัครงานเดอะมอลล์กรุ๊ป
  ฝ่ายสรรหาบุคลากร สำนักงานใหญ่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8
30/39-50 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร. 02-555-1111

E-Mail : careers@themall.co.th
 
 

Copyright 2012 JOB.Themall.co.th. All Rights Reserved.