WHAT'S ON

เดอะมอลล์ – สภากาชาดไทย เปิดห้องบริจาคโลหิต-อวัยวะ-ดวงตา 365 วัน

08/08/13

08 AUG


เดอะมอลล์ – สภากาชาดไทย 
เปิดห้องบริจาคโลหิต-อวัยวะ-ดวงตา 365 วัน
 
          เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดห้องรับบริจาคโลหิต,ดวงตา และอวัยวะ ครั้งแรกในห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นทางการ ขยายโอกาสพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา ตลอด 365 วัน ภายใต้ชื่อ “ห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา MHeart สายโลหิต สายใจ สภากาชาดไทย” พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิตครั้งสำคัญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน
          นางลักขณา นะวิโรจน์ กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าวว่า “ห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา MHeart สายโลหิต สายใจ สภากาชาดไทย” ในห้างสรรพสินค้าที่สมบูรณ์แห่งแรกในเมืองไทย เกิดจากความตั้งใจในการขยายผลการรณรงค์รับบริจาคโลหิต, อวัยวะ และดวงตา ตามเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทย ที่ต้องการสำรองโลหิตในยามฉุกเฉิน, ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะและดวงตา เพื่อการดำรงชีพ  โดยห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในกลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ สภากาชาดไทย จัดสร้างขึ้นครั้งแรกในห้างสรรพสินค้า  ซึ่งการริเริ่มดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวคิด “การส่งต่อความดี” หรือ Give It Forward ตามเป้าหมายการดำเนินงานในรูปแบบ MHeart ของกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป 
          สำหรับการเปิดห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ภายใต้โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ ครั้งนี้ จัดขึ้น พร้อมกับการรณรงค์ รับบริจาคโลหิตครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ซึ่งภายในงานมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานราชการ, องค์กรเอกชน ตลอดจนเซเลบริตี้ ดารานักแสดง มาร่วมแสดงความยินดีกับแนวคิดเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตลอดจน ร่วมบริจาคโลหิตครั้งสำคัญนี้
          ซึ่งในจำนวนหน่วยงานราชการ และเอกชนที่มาร่วมงาน ได้แก่ หน่วยงานทหาร, ตำรวจ , สำนักงานเขต ตลอดจน หน่วยงานสำคัญในพื้นที่บางกะปิ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่างให้แสดงความยินดี และ ให้ความสำคัญกับการมีศูนย์บริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา เพื่อให้บริการในพื้นที่ในยามฉุกเฉิน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมนำกำลังพล,พนักงานจากหน่วยงานและองค์กร มาร่วมบริจาคโลหิต โดยเฉพาะนักกีฬาพาราลิมปิคทีมชาติไทย ที่เป็นพนักงานของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ต่างมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตตามเป้าประสงค์การจัดงาน ”นางลักขณากล่าว
          ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “รู้สึกชื่นชมและยินดี ที่ผู้บริหาร, พนักงาน ในกลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความตั้งใจขยายผล การดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ซึ่งเดอะมอลล์ กรุ๊ป ทำมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  จนเป็นภาคเอกชนที่สามารถหาโลหิตสำรองให้กับสภากาชาดแล้วกว่า 141 ล้านซี.ซี. สอดคล้องกับภาระกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องหาโลหิตปีละ1,950,000 ยูนิตในกรุงเทพฯ, ปริมณฑล ปีละ 630,000 ยูนิต ในส่วนภูมิภาคอีกปีละ 1,320,000 ยูนิต จึงเป็นที่น่ายินดี ที่การดำเนินการจัดสร้างห้องรับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป  จะเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายการดำเนินการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ที่มีความสำคัญ มีความหมาย ต่อการรณรงค์รับบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  ตลอดจนสามารถเป็นเครือข่ายการระดมโลหิตในยามฉุกเฉิน   ได้อย่างทันถ่วงที  นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคอวัยวะและดวงตา เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อีกด้วย”
         แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สำหรับผู้ที่สนใจจะมาร่วมบริจาคโลหิต มีวิธีการเตรียมตัวง่ายๆเพียง พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ควนรับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ดื่มน้ำเยอะๆ 3-4 แก้ว อาจดื่มน้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค และงดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้แล้ว”
          นายแพทย์วิศิษฐ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจบริจาคอัวยวะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ 659 ราย เป็นอวัยวะ 334 ราย และเนื้อเยื่อ 325 ชิ้น แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อมนุษย์ ซึ่งถือเป็นการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนา โดยผู้สนใจสามารถมาร่วมบริจาคได้ที่ “ห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา MHeart สายโลหิต สายใจ” ที่ ชั้น 3เดอะมอลล์ บางกะปิ” 
          ผศ พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า “นับจากการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผู้แสดงความจำนงค์อุทิศดวงตาประมาณ 841,834 ราย และจัดเก็บดวงตาผู้บริจาคนำส่งจักษแพทย์ใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้เพียง 8,582 ราย ซึ่งผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรอรับบริจาคดวงตามีถึง 7,683 ราย การบริจาคดวงตาดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่ความจริงไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ผู้มีความประสงค์บริจาคควรแจ้งความจำนงค์ต่อญาติ เพราะหลังจากเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ได้ดวงตาที่ดีที่สุด  จึงควรจัดเก็บให้ดวงตาให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง หลังจากผู้บริจาคเสียชีวิต และการเก็บดวงตาจะไม่ทำให้รูปหน้าผู้บริจาคที่เสียชีวิตเปลี่ยนไป เนื่องจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เก็บดวงตาจะปฏิบัติงานด้วยกุศลเจตนาของผู้บริจาค ทำการตกแต่งให้ดูปกติจนไม่สามารถทราบว่าเก็บดวงตาไปแล้ว โดยในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถทำให้ผู้อื่นๆกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง”
          ปิดท้ายด้วย สิบตำรวจเอกมานิตย์ นารทสูงเนิน สังกัด  สภ.อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ผู้มีประสบการณ์ตรง จากการรอดชีวิตเพราะได้รับโลหิตฉุกเฉิน โดยกล่าวว่า “ผมเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายต่ำกว่าหัวใจ 4 ซม. เสียเลือดเป็นจำนวนมาก และเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาบาลปรากฏว่ามีโลหิตสำรองอยู่เพียง 1 ถุง ทางโรงพยาบาลจึงแจ้งไปที่เดอะมอลล์ นครราชสีมา ทาง
          เดอะมอลล์ จึงประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าที่มาช้อปปิ้งภายในห้าง เพื่อขอรับบริจาคโลหิต กรุ๊ป A ในเวลาอันจำกัด เมื่อได้ผู้ใจบุญ ทางเดอะมอลล์จึงได้ลำเลียงผู้มีน้ำใจ ออกเป็น 2  เส้นทาง คือ โรงพยาบาลมหาราช และ ศูนย์รับบริจาคโลหิตย่อย สาขานครราชสีมา เพื่อให้ได้โลหิตไปใช้อย่างเร่งด่วน  ด้วยความสามารถของทีมคณะแพทย์ และแรงศรัทธาจากผู้บริจาคโลหิตฉุกเฉินในครั้งนั้น ทำให้ผมสามารถรอดชีวิตมาได้ ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเยอะๆ เพราะเลือดของท่านมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก สำหรับตำรวจ ทหาร และผู้ประอาชีพเสี่ยงอย่างพวกเรา
          และพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้เชิญผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง, พนักงาน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ และมาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 81 ท่าน ขึ้นร่วมแสดงพลัง รวมใจ ถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 
          ทั้งนี้ โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ เป็นหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดบริหารงาน ด้านสังคมของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในช่วงทศวรรษที่ 4 ซึ่งเน้นเรื่องการดูแลสังคม, ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม โดยนอกจากการประกาศเปิดให้บริการห้องรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ MHeart สายโลหิต สายใจ ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ และกิจกรรมการรณรงค์รับบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2556 แล้ว หลังจากนี้ จะจัดให้มีการณรงค์รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดให้บริการห้องรับบริจาคโลหิต MHeart สายโลหิต สายใจ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ อย่างเป็นทางการ ในสาขางามวงศ์วาน, บางแค และนครราชสีมา ตลอดจนห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ต่อไป
          ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา สามารถมาใช้บริการ “ห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา MHeart สายโลหิต สายใจ สภากาชาดไทย ” ได้ตลอด 365 วัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-18.00 น. ที่ชั้น 3 (ทางออกลานจอดรถ) เดอะมอลล์ บางกะปิ และสาขาอื่นๆ บางแค, โคราช และงามวงศ์วาน ภายในสิ้นปี 2556  
          สรุปยอดผู้บริจาคในวันเปิดโครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ วันที่ 8 ส.ค.2556
1.รวมยอดผู้บริจาคโลหิต  จำนวน 1,008 ยูนิต
2.รวมยอดผู้บริจาคดวงตา จำนวน 310 คู่
3.รวมยอดผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 294 ท่าน